Christina Smolke, PhD, førsteamanuensis i bioingeniørarbeid ved Stanford University, har vunnet en Director's Pioneer Award fra National Institutes of Health. Prisen inkluderer en bevilgning på fem millioner dollar på 2, 5 millioner dollar som skal brukes i svært innovative tilnærminger som har potensial til å påvirke et bredt område av biomedisinsk eller atferdsmessig forskning.

Smolke vil bruke Pioneer Award-finansieringen sin til å utforske bruken av syntetiske biologiplattformer og biosyntesestrategier - bruk av mikrober for å produsere komplekse kjemikalier - for å dramatisk fremme naturlige produktmedisiner. Naturlige produkter og forbindelser inspirert av dem utgjør hoveddelen av vellykkede medisiner, men utfordringer med å oppdage, syntese og produsere begrenser antallet kandidater som seriøst kan utforskes og testes som medikamenter.

Smolkes tilnærminger kan transformere produksjonsskalaen og effektiviteten til disse mikrobielle systemene og muliggjøre syntese av en viktig klasse molekyler med forskjellige farmakologiske aktiviteter.

"Vi jobber med verktøyene som vil føre til nye evner for å undersøke naturlige biosyntetiske veier og belyse naturens biosynteseprosesser. Til slutt vil dette føre oss til oppdagelse og skalerbar syntese av nye og sårt nødvendige terapeutiske molekyler, " sa Smolke .

Levert av Stanford University