Omslaget viser et konfokalt mikroskopbilde av en dyrket hippocampal nevron; mange eksitatoriske synapser er fordelt over det dendritiske treet. Kreditt: © 2012 Cold Spring Harbor Laboratory Press Synapser er bulbøse strukturer der to nevroner kommuniserer. Nevrotransmittermolekyler frigjort fra den presynaptiske terminalen til det ene nevronet diffunderer til den postsynaptiske terminalen på den andre, og binder seg til reseptorer som fører til forplantning eller modulering av signalet.

The Synapse fra Cold Spring Harbor Laboratory Press er skrevet og redigert av eksperter på området, og undersøker de svært komplekse strukturene i de pre- og postsynaptiske regionene, så vel som menneskehandel som transporterer vesikler som inneholder nevrotransmittere. Bidragsyterne diskuterer hvordan langsiktig potensiering (LTP) og langvarig depresjon (LTD) av synaptisk overføring danner grunnlaget for læring og minne. Rollene til kalsiumsignalering i regulering av synaptisk og cellefunksjon og teknikker for å studere slike signalhendelser er også dekket.

Dette volumet inkluderer også diskusjoner om synaptisk dysfunksjon i lidelser som autisme og Alzheimers sykdom. Det er en uunnværlig referanse for nevrobiologer, celle- og utviklingsbiologer, og alle som ønsker å forstå hvordan de grunnleggende byggesteinene i hjernen settes sammen og kommuniserer.

Levert av Cold Spring Harbor Laboratory