Kjemi er i miljøet fra sentrum av jorden til de øvre delene av atmosfæren. Og fra Big Bang til i dag, miljøet har blitt formet av kjemiske prosesser. Nå slipper forskere ved Københavns universitet en bok som dekker all miljøkjemi i rom og tid. Kreditt: Foto: Jes Andersen / Københavns Universitet Uansett hvor du bor er kjemi uunngåelig. Fra jordens sentrum til de øvre delene av atmosfæren er det kjemi i miljøet, og fra Big Bang til i dag er miljøet blitt formet av kjemiske prosesser. Så å skrive en lærebok om miljøkjemi er et omfattende arbeid. Ingen av de to andre forskerne ved Københavns Universitet har klart å fullføre Herculean-oppgaven. Nå er deres innsats belønnet med utgivelsen av boken av den verdensledende forlegger Cambridge University Press. Ikke bare fordi "Kjemi og miljø" er en omfattende bok. Det er også den første i sitt slag.

Institutt for kjemi-forelesere Sven E. Harnung og Matthew S. Johnson underviser begge i et internasjonalt anerkjent miljøkjemikurs i København der materialet til boka er blitt testet på veien. Og Johnson er jublende.

"Før utgivelsen av den nye boken, har miljøkjemilærere måttet bruke ganske innledende tekster - det var ingen god bok for studenter som allerede har bakgrunn innen fysisk, uorganisk og organisk kjemi. Vi har plugget hullet, " sier Johnson som er førsteamanuensis ved Københavns universitet Institutt for kjemi.

Den nye boken har blitt formet av over et tiår med forelesninger for kjemistudenter ved Københavns Universitet, studentene kommenterer utkast underveis.

"Det har vært flott å undervise en klasse om emnet mens jeg skrev boka. Materialet har blitt testet gjentatte ganger. Dette ville ikke vært halve boken det viste seg å være uten innspill fra studentene våre, " sier Matthew Johnson.

Selv om Harnung og Johnson hadde bistand fra generasjoner av studenter, har det fortsatt vært et enormt arbeid å fullføre tomen:

"Boken er på 448 sider med 147 000 ord, 107 figurer og 39 molekylære strukturdiagrammer. Vi har samlet 400 øvelser med numeriske løsninger. Å få den ferdige boken fra Cambridge University Press føltes som å komme til enden av en lang tunnel", sier Johnson som er også glad for at boken er utgitt av dette ærverdige forlaget.

"Cambridge University Press er verdens eldste forlag. De er et globalt merke og de har allerede et veldig sterkt utvalg av kjemi og miljøvitenskap-lærebøker. Vår bok kunne ikke ha funnet et bedre hjem", avslutter Matthew Johnson.

Levert av Københavns Universitet