FASEB MARC (Minority Access to Research Careers) -programmet har kunngjort reiseprismottakerne for The Endocrine Society sitt 94. årlige møte og utstilling i Houston, TX fra 23. til 26. juni 2012. Disse prisene er ment å fremme inntreden av underrepresenterte minoritetsstudenter, postdoktorer og forskere i hovedstrømmen av det grunnleggende vitenskapssamfunnet og for å oppmuntre til deltagelse av unge forskere på The Endocrine Society sitt 94. årlige møte og utstilling.

Det gis utmerkelser til plakater / plattformpresentanter og fakultets mentorer sammen med studentene / praktikantene de veileder. I år delte MARC ut 9 priser på til sammen $ 14 850.

FASEB MARC-programmet er finansiert av et tilskudd fra National Institute of General Medical Sciences, National Institutes of Health. Et hovedmål med MARC-programmet er å øke antallet og konkurranseevnen til underrepresenterte minoriteter som driver med biomedisinsk og atferdsmessig forskning.

POSTER / ORAL PRESENTER (FASEB MARC PROGRAM)

Samuel D. Quaynor, Georgia Health Sciences University

FAKULTUR / MENTOR & STUDENTER / MENTEES (FASEB MARC PROGRAM)

Dr. Thomas Landefeld, California State University, Dominguez Hills

Allison Haskell, California State University, Dominguez Hills

Dr. Sandra A. Murray, University of Pittsburgh

Sierra Avant, University of Pittsburgh i Greensburg

Raven Johnson, Tuskegee University

Dr. Claire Wright, Chaminade University of Honolulu

Anthony Junker, Chaminade University of Honolulu

Maile-Jean Lopez, Chaminade University of Honolulu

Levert av Federation of American Sociations for Experimental Biology