Keith Yeates, doktorgrad, direktør for Center for Biobehavioral Health i Research Institute ved Nationwide Children's Hospital, har blitt utnevnt til ledende nevropsykolog for en fem-årig, flerstedsstudie av traumatisk hjerneskade (TBI) blant barn i USA, finansiert av sentre for sykdomskontroll og forebygging. Bevilgningen er på omtrent 2, 75 millioner dollar.

"Vi vet overraskende lite om effektene av behandlingen på resultatene av traumatisk hjerneskade hos barn og unge, " sier Dr. Yeates. "Resultatene fra denne studien skal hjelpe oss å gi foreldre til barn med TBI bedre evidensbaserte anbefalinger for barnas omsorg."

Studien vil omfatte barn fra 8 til 18 år og er designet for å undersøke effekten av behandlingen i løpet av akutte, kortsiktige og lengre tids faser av omsorg på de funksjonsmessige, psykososiale og funksjonshemmede utfallene etter traumatisk hjerneskade.

Studiekonsortiet involverer etterforskere ved Harborview Medical Center og Seattle Children's Hospital, Texas Children's Hospital, Children's Hospital of Philadelphia og Nationwide Children's. I tillegg til sin rolle som studiens ledende nevropsykolog, vil Dr. Yeates, også et fakultetsmedlem ved Ohio State University College of Medicine, også tjene som Nationwide Children's viktigste etterforsker av bevilgningen.

Levert av Landsdekkende barnesykehus